Skip to Main Content

Hanming Zhang, PhD

Postdoctoral Associate

Contact Information

Hanming Zhang, PhD

Education & Training

  • PhD
    University of South Dakota (2019)
  • BS
    Zhejiang Sci-Tech University (2012)

Departments & Organizations