Skip to Main Content

Xinxin (Katie) Zhu

MD, PhD, FAMIA, FIAHSI
Executive Director, Center for Biomedical Data Science

Contact Information

Xinxin (Katie) Zhu, MD, PhD, FAMIA, FIAHSI

Selected Publications