Skip to Main Content

Tianchi Xin, PhD

Research Scientist in Genetics

Contact Information

Tianchi Xin, PhD

Education & Training

  • PhD
    Shanghai Jiao Tong University (2014)