Yi Xie, PhD

Associate Research Scientist in Medicine (Cardiology)

Contact Information

Yi Xie, PhD
Yi Xie
DownloadHi-Res Photo

Education & Training

  • PhD
    Nanyang University (2009)
  • BS
    Zhejiang University (2003)

Departments & Organizations