Skip to Main Content

Bin Zhou

Statistician

Contact Information

Bin Zhou
Bin Zhou
DownloadHi-Res Photo

Education & Training

  • MS
    Cornell University, Statistics (2009)

Departments & Organizations