Skip to Main Content

INFORMATION FOR

Yale China Project Leadership and Collaborators

Project Leadership

Collaborators

Yale CORE

Other US Institutions

Nihar Desai, MD, MPH

Paul S. Chan, MD

Priscilla Ding, MD, MS, RN

David J. Cohen, MD

Rachel Dreyer, PhD

Kumar Dharmarajan, MD, MBA

Zhenqiu Lin, PhD

Nicholas Downing, MD

Yuan Lu, ScD

P. Michael Ho, MD, PhD

Jennifer Mattera, DrPH, MPH

Ralph I. Horwitz, MD, MACP

Robert L. McNamara, MD, MPH

Frederick A. Masoudi, MD, MSPH

Karthik Murugiah, MD

Sharon-Lise T. Normand, PhD

Khurram Nasir, MD, MPH, MSc

John A. Spertus, MD, MPH

Brita Roy, MD, MPH

Yun Wang, PhD

Wade Schulz, MD, PhD

Robert Yeh, MD, MSc, MBA

Erica Spatz, MD, MHS

Yongfei Wang, MS

NCCD

Shenzhen Medical Information Center

Xueke Bai, MS

Xiaoxuan Chen, BS

Hao Dai, MS

Yihua Chen, BS

Xue Du, MD, PhD

Shuting Cui, MS

Fang Feng, MS

Limin He, MS

Yan Gao, MS

Jiang Li, MD, MS

Wenchi Guan, MD

Jianwei Sun, MS

Shengshou Hu, MD, PhD

Danni Wang, BS

Shuang Hu, PhD

Mei Wang, BS

Wuhanbilige Hundei, MD

Shuang Wang, MS

Jing Li, MD, PhD

Yunfei Wang, BS

Li Li, MD

Dongyun Zhang, PhD

Xi Li, MD, PhD

Chengwen Zhao, BS

Jiamin Liu, MD

Xinrong Zhao, MS

Jiapeng Lu, MD, PhD

Jing Zheng, PhD

Chenfei Rao, MD, PhD

Meng Su, MD, PhD

Chaoqun Wu, MS

Xiao Xu, PhD

Haibo Zhang, MD

Lihua Zhang, MD, PhD

Xiaotong, MS

Xingzi Zhang, MS

Xin Zheng, MD, PhD

Zhe Zheng, MD, PhD

Contact

For more information about the Yale-CORE China PEACE, please contact Yuan Lu at y.lu@yale.edu.